Digital Horizon cung cấp dịch vụ chuyên gia tư vấn phần mềm. Cho dù bạn đang tìm kiếm để mua hoặc xây dựng một chương trình phần mềm cho doanh nghiệp của bạn, các chuyên gia phần mềm của chúng tôi sẽ tư vấn bao gồm một loạt các dịch vụ nhằm mục tiêu tạo lợi ích cho khác hàng về doanh thu, lợi nhuận, năng suất ...
Hệ thống quản trị nội dung dễ dàng cho người dùng không rành về có kỹ thuật để tạo ra và duy trì trang web với đầy đủ chức năng.

Quản trị người dùng

CMS  có một hệ thống đăng ký và quản trị người dùng linh hoạt và mạnh mẽ.


Quản trị Media

Quản lý Media là công cụ để dễ dàng quản lý các các tập tin media hoặc thư mục và bạn có thể cấu hình các thiết lập kiểu định dạng để xử lý bất kỳ loại tập tin. Quản lý Media được tích hợp vào công cụ Editor để bạn có thể lấy hình ảnh và các file khác bất kỳ lúc nào.

Quản trị ngôn ngữ


Hỗ trợ đa ngôn ngữ (cả phần admin và front-end)


Contact Management

The Contact Manager helps your users to find the right person and their contact information. It also supports multiple contact forms going to specific individuals as well as groups.

... và nhiều tính năng hữu dụng khác