Digital Horizon cung cấp dịch vụ chuyên gia tư vấn phần mềm. Cho dù bạn đang tìm kiếm để mua hoặc xây dựng một chương trình phần mềm cho doanh nghiệp của bạn, các chuyên gia phần mềm của chúng tôi sẽ tư vấn bao gồm một loạt các dịch vụ nhằm mục tiêu tạo lợi ích cho khác hàng về doanh thu, lợi nhuận, năng suất ...

Digital Horizon chuyên sâu phát triển cơ sở dữ liệu, thiết kế ứng dụng phân tán cũng cũng như các lãnh vực IT liên quan khác. Chúng tôi tin rằng chất lượng dịch vụ cao của chúng tôi chính là một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ khách hàng.

 
* Các giải pháp e-Commerce (B2B and B2C)
* Các ứng dụng cơ sở dữ liệu
* Các ứng dụng client-server
* Internet/Intranet Applications
* Websites and các công cụ về web

 

We specialize in Microsoft technologies and the following table provides a brief overview of our skills:

Programming Languages

 • VC++ / C #
 • Visual Basic / VBA / VB.NET
 • ASP / ASP.NET
 • HTML / DHTML
 • XML
 • ...

Technologies & Protocols

 • Win API
 • Win Sockets
 • ActiveX
 • OOP / OOD
 • COM / DCOM
 • OLE
 • .NET Framework
 • ...

DB Management Systems

 • Oracle
 • Microsoft SQL 2000/2005
 • Access, mySQL, Interbase
 • ...

logoalls

cao