SMS Gateway là một ứng dụng mạnh mẽ, linh hoạt , cho phép bạn và các ứng dụng của bạn có khả năng gửi / nhận tin nhắn SMS đến các thiết bị di động. Không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào.
CMMS


Digital Horizon CMMS là hệ thống quản lý bảo trì thiết bị, vật tư và tài sản bao gồm tất cả các tính năng cần thiết của hệ thống CMMS để theo dõi và quản lý bảo trì bất cứ thiết bị, vật tư, xe cộ... 
maintain

clipboard-list Tính năng:

bullet_blue_expand Module vật tư & thiết bị

Hệ thống cung cấp các thông tin chi tiết về thiết bị và các phần liên quan đến thiết bị. Với nhà cung cấp, sản xuất, thông tin giá cả và thời gian bảo hành để giúp quyết định khi thay thế hoác sửa chửa.  Cấu trúc quan hệ hình cây (parent child) không giới hạn cho mỗi thiết bị và vật tư.

Lịch sử vật tư bao gồm các lần sửa chửa, thay thế, điều chuyển, đề nghị, tập tin đính kèm...


bullet_blue_expandModule quản trị

Module quản trị cho phép người quản trị quản lý hệ thống dễ dàng thông qua giao diện WEB


  • Định nghĩa nhóm và gán người dùng vào nhóm
  • Bảo mật thông qua hệ thống đăng nhập
  • Cài đặt các giá trị default
  • Định nghĩa menu


bullet_blue_expandBảo trì - bảo dưỡng

  • Tạo lịch bảo trì
  • Sử dụng hệ thống nhắn tin nội bộ và email để nhắc nhở người quản lý


bullet_blue_expandModule Work Order

Work Order cho phép quản lý mọi hoạt động thường ngày của quá trình bảo trì và hoạt động . Work Orders  được tự động tạo theo lịch bảo trì hoặc yêu cầu của người dùng.

light-on Dễ dàng tích hợp với SMS Notifycation (sử dụng Digital Horizon SMS Gateway) để tạo một kênh cảnh báo bên cạnh email và nhắn tin nội bộ