GSM Modem là gì?

Một modem GSM là một modem không dây mà làm việc với một mạng di động GSM. Một modem không dây hoạt động như một modem dial-up. Sự khác biệt chính giữa chúng là một modem dial-up gửi và nhận dữ liệu qua đường dây điện thoại cố định trong khi một modem không dây gửi và nhận dữ liệu thông qua sóng vô tuyến.
SMPP là gì?

Giao thức Short Message Pear to Pear (viết tắt là SMPP) là một chuẩn mở, được thiết kế để cung cấp các cơ chế truyền dữ liệu một cách linh hoạt cho việc truyền tin ngắn giữa một trung tâm nhắn tin (ví dụ: SMSC) và một hệ thống ứng dụng tin nhắn. Giao thức SMPP hỗ trợ cho các công nghệ mạng Digital Cellular gồm có: GSM, CDMA, IDMA, iDEN.
Phần mềm bao gồm các tính năng để theo dõi thiết bị vận tải, cập nhật vị trí và ghi nhận lịch sử di chuyển...
SMS Gateway

Hệ thống SMS Gateway của chúng tôi là ứng dụng mạnh mẽ , linh hoạt. Cho phép các úng dụng của bạn có khả năng gửi và nhận tin nhắn đến các máy di động. Ứng  dụng có thể sử dụng một GSM Modem (hoặc điện thoại di dộng) gắn vào máy tính thông qua cable hoặc qua IP để nhận và gửi message. SMS Gateway chạy trên nền Microsoft Windows XP,2000,2003, Vista.

 

SMS sử dụng GSM Modem gắn vào máy tính

Nếu bạn dự định gửi và nhận ít hơn 15.000 sms trong một ngày việc sử dụng một MODEM GSM tích hợp vào máy tính là một lựa chọn thích hợp. The GSM Modem cần được gắn với 1 SIM Card điện thoại và gắn vào máy tinh thông qua cable.  Với cách này bạn có thể sử dụng Digital Horizon SMS Gateway - GSM Module để nhận và gửi SMS.

gsm-modem2 gsm-modemMột tin nhắn được gửi từ ứng dụng, đầu tiên sẽ gửi đến GSM Modem, sau đó GSM Modem truyền tin nhắn đến SMSC của nhà cung cấp di động. Khi nhận được một tin nhắn, GSM Modem sẽ lưu vào bộ nhớ trong của SIM Card và gửi thông báo đến máy tính. Khi đó chương trình trên máy tính sẽ nhận ra thông báo và đọc tin nhắn từ MODEM đồng thời xóa tin nhắn trong bộ nhớ SIM Card để đón tin nhắn đến tiếp theo.

gsmgateway

IP SMS

Nếu bạn dự định gửi và nhận môt số lượng tin nhắn lớn, khi đó nên cân nhắc sử dụng các giải pháp khác. Thông qua Internet (hoặc một mangj VPN kết nối trực tiếp đến SMSC). Hệ thống IP SMS Gateway kết nối trực tiếp đến SMS của nhà cung cấp GSM. Trung tâm SMS của nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm nhận, lưu trữ và chuyển tiếp sms trong mạng GSM.

Số lượng lớn tin nhắn sẽ được gửi trong một thời gian rất ngắn.

Digital Horizon SMS Gateway - IP Module  cho phép bạn thực hiện công việc này. Với giải pháp này, đầu tiên bạn cần ký hợp đồng nhà cung cấp  GSM để có  thể kết nối trực tiếp đến hệ thống SMSC. Sau khi kết nối được kết nối đến SMSC một giao thức SMS sẽ được thiết lập đẻ có khả năng nhận và gửi tin. Phần lớn các giao thức thông dụng hiện nay là UCP, SMPP và CIMD2 (Tất cả các giao thức đều được hỗ trợ trong Digital Horizon SMS Gateway - IP Module.

ipgateway