SMPP là gì?

Giao thức Short Message Pear to Pear (viết tắt là SMPP) là một chuẩn mở, được thiết kế để cung cấp các cơ chế truyền dữ liệu một cách linh hoạt cho việc truyền tin ngắn giữa một trung tâm nhắn tin (ví dụ: SMSC) và một hệ thống ứng dụng tin nhắn. Giao thức SMPP hỗ trợ cho các công nghệ mạng Digital Cellular gồm có: GSM, CDMA, IDMA, iDEN.
SMS Gateway là một ứng dụng mạnh mẽ, linh hoạt , cho phép bạn và các ứng dụng của bạn có khả năng gửi / nhận tin nhắn SMS đến các thiết bị di động. Không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào.
SMS Gateway - IP Module

boxipgateway

Digital Horizon SMS Gateway - IP Module rất đễ dàng để triển khai và cài đặt. Với giao diện đồ họa thân thiện thông qua ứng dụng Windows và Web, bạn có nhanh chóng tạo một kênh giao tiếp mới với khách hàng, bên cạnh các kênh truyền thống như Email, điện thoại. Hỗ trợ đa giao thức như SMPP, UCP, CIMD2.

* Cơ sở dữ liệu hỗ trợ bao gồm Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL 7.0/2000/2005/2008 và MySQL 3.23/4/5 .

Các tính năng chính:
  • Tất cả các tin nhắn nhận và gửi sẽ được ghi lại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu máy chủ.Hệ thống log lỗi giúp theo dõi người dùng chẩn đoán và khắc phục các vấn đề sự cố.
  • Giao diện đồ họa thân thiện với người dùng
  • Giao diện web cho phép người dùng cuối đăng nhập để gửi / nhận tin nhắn, quản lý danh bạ. Chức năng sẵn có cho mỗi người dùng có thể được kiểm soát các hoạt động gửi nhận tin nhắn.Truy cập được kiểm soát bằng mật khẩu