GSM Modem là gì?

Một modem GSM là một modem không dây mà làm việc với một mạng di động GSM. Một modem không dây hoạt động như một modem dial-up. Sự khác biệt chính giữa chúng là một modem dial-up gửi và nhận dữ liệu qua đường dây điện thoại cố định trong khi một modem không dây gửi và nhận dữ liệu thông qua sóng vô tuyến.
Chuyên gia thiết kế đồ họa của chúng tôi có thể cung cấp giải pháp sáng tạo cho các dự án thiết kế đồ họa. Chúng tôi có thể số hoá và vector hóa logo hiện tại của bạn cho các ứng dụng in ấn và web, với các định dạng khác nhau bao gồm Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Macro Media Flash... Chúng tôi có thể thiết kế hoặc tái thiết kế trang web của bạn để nâng cao tính thẩm mỹ, tạo ấn tượng mạnh với khách hàng.
SMS Gateway 2.0 - GSM Module
gsmgatewaybox
Digital Horizon SMS Gateway - IP Module rất đễ dàng để triển khai và cài đặt. Với giao diện đồ họa thân thiện thông qua ứng dụng Windows và Web, bạn có nhanh chóng tạo một kênh giao tiếp mới với khách hàng, bên cạnh các kênh truyền thống như Email, điện thoại.

* Cơ sở dữ liệu hỗ trợ bao gồm Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL 7.0/2000/2005/2008 và MySQL 3.23/4/5


Các tính năng chính:
  • Tất cả các tin nhắn nhận và gửi sẽ được ghi lại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu máy chủ.Hệ thống log lỗi giúp theo dõi người dùng chẩn đoán và khắc phục các vấn đề sự cố.
  • Giao diện đồ họa thân thiện với người dùng
  • Giao diện web cho phép người dùng cuối đăng nhập để gửi / nhận tin nhắn, quản lý danh bạ. Chức năng sẵn có cho mỗi người dùng có thể được kiểm soát các hoạt động gửi nhận tin nhắn.Truy cập được kiểm soát bằng mật khẩu
  • Có thể gửi tin nhắn đa ngôn ngữ (ví dụ như tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Hy Lạp, tiếng Do Thái, Tiếng Hindi) bằng cách sử dụng mã hóa 16-bit Unicode (UCS2) .
  • Có thể gửi tin flash (cảnh báo) ngay lập tức hiển thị trên màn hình điện thoại đích.
  • Gửi và nhận USSD