Digital Horizon HRM.NET là hệ thống quản lý thời gian làm việc, nghỉ phép, thông tin nhân viên và tính lương. Hệ thống rất hữu dụng cho bất cứ loại hình doanh nghiệp với qui môt từ nhỏ đến phức tạp vói hàng ngàn nhân viên.

Kiểm tra giao nhận qua di động

deliveryviacellphone

Kỹ thuật GSM sử dụng cho hoạt động giao nhận trong đó sử dụng 1 máy điện thoại có cài đặt phần mềm chuyên dụng (hoặc không cần nếu chủ động soạn tin nhắn) với tính năng có thể báo về tình trạng giao nhận hiện thời thông qua tin nhắn SMS và gửi về trung tâm điều hành để quản lý hoặc export ra Excel cho các mục đích khác nhau.

Bộ phận điều hành có thể xem lại các sự kiện giao nhận của xe hàng

Giao tiếp giữa bộ phận giao nhận và điều hành nhanh chóng và chi phí thấp.

delivery1

Phần cứng:

- Sử dụng mobile phone hỗ trợ Java framework và GSM 800/1900
- SIM card
- GSM Modem


Phần mềm:

-  Ứng dụng Java cài đặt trong mobile phone
-  Phần mềm SMS Gateway
-  Hệ thống quản lý các hoạt động, báo cáo... thông qua nền Web

Hoạt động:

- Các sự kiện định trước sẽ được truy cập thông qua menu và gử về trung tâm

- Hệ thống SMS sẽ nhận tin nhắn và lưu vào cơ sở dữ liệu và có thể chuyển tiếp về hệ thống khách hàng


dataflow