SMS Gateway - GSM Module
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 29 Tháng 7 2008 04:51
SMS Gateway là một ứng dụng mạnh mẽ, linh hoạt , cho phép bạn và các ứng dụng của bạn có khả năng gửi / nhận tin nhắn SMS đến các thiết bị di động. Không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào.
Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 9 2010 11:13