Outsourcing & Offshoring
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 29 Tháng 7 2008 04:52
Chúng tôi giúp đỡ doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa hệ thống thông qua outsourcing. Chắc chắn sẽ tạo ra những lợi ích và cải thiện kinh doanh của khách hàng.
Cập nhật ngày Thứ tư, 29 Tháng 9 2010 11:23