Chúng tôi cung cấp giải pháp, tư vấn ,thiết kế các dự án về tự động hóa cho các ngành xi măng, xăng dầu, đường ống... Tích hợp các giải pháp của các hãng tự động hóa hàng đầu như Rockwell Automation, Siemens...

 

Digital Horizon HRM.NET là một hệ thống ứng dụng WEB được phát triển để quản lý toàn diện từ thông tin nhân viên, thời gian làm việc và tính lương. Hệ thống rất hữu dụng cho bất cứ công ty nào từ công ty nhỏ đến các tập đoàn hàng ngàn nhân viên với cấu trúc tổ chức phức tạp.

Chức năng chính

E-Roster Module (Quản lý thời gian)

E-Roster Module cung cấp các công cụ về quản lý thời gian làm việc cho phép các thành phần trong công ty có thể kiểm soát thông tin làm việc của nhân viên một cách hiệu quả.

 • Tự động phát sinh các thông tin về các ca làm việc theo qui định của từng công ty.
 • Tương thích với bất kỳ các thiết bị chấm công: barcode, proximity card, RF card hoặc máy đọc vân tay
 • Kiểm tra thời gian ra vào theo ca làm việc của nhân viên
 • Thay đổi ngày nghỉ có trả lương
 • Hệ thống có thể cho phép kiểm tra thời gian overtime/TIL dựa trên ca làm việc của nhân viên để tính ra các thông tin làm thêm giờ để hệ thống Payroll tính lương
 • Cho phép các cấp quản lý trực tiếp duyệt xét các thông tin về thời gian làm thêm, làm bù, ngày nghỉ qua hệ thống Approval
 • Tự động tính ngày làm việc trùng với các ngày nghỉ lễ để tính lương nếu cần thiết
 • Hiển thị thời gian làm việc mặc định của từng nhân viên để các cấp quản lý dễ dàng giám sát nhân viên.
 • Tiích hợp chặt chẻ vào hệ thống tính lương.
 • Hệ thống gán quyền linh hoạt cho phép tách dữ liệu theo các cấp
 • Gửi mail thông báo & và tin nhắn SMS (tùy chọn)

Quản lý thông tin nhân viên (PA)

PA module quản lý toàn bộ thông tin cần thiết của nhân viên

 • Hỗ trợ định nghĩa cấu trúc công ty theo nhiều cấp
 • Lưu trữ thông tin nhân viên như:
 • Các tài liệu liên quan đến nhân viên
 • Lịch sử làm việc
 • Bằng cấp
 • Lịch sử thay đổi lương
 • Thông tin tài khoản ngân hàng
 • Thành viên gia đình
 • Người phụ thuộc, mã số thuế người phụ thuộc, PIT number, Card ID
 • Các thông tin về Passport, CMND
 • Địa chỉ
 • Và nhiều thông tin khác...

Payroll Module

Payroll module là một module quan trọng nhất trong hệ thống Nhân Sự, đó là chìa khóa cho thành công của dự án Nhân Sự. Với hệ thống công cụ tự định nghĩa công thức (dynamic formula builder) công việc thiết lập tính lương trở lên đơn giản. Digital Horizon HRM.NET là một trong số ít phần mềm trên thế giới hiện nay có khả năng công thức hóa hoàn toàn các công thức tính lương trong hệ thống Payroll. Hệ thống cho phép định nghĩa không giới hạn các mục chi trả cho nhân viên (như làm ca đêm, làm thêm giờ, tính lương theo thời gian làm việc, thưởng theo sinh nhật, làm lâu năm, Bảo hiểm xã hội, các lại thuế...),  các mục khấu trừ, Thu nhập khác , lương tháng 13/14, trả lương theo net/ gross salary.

 • One click Salary Processing
 • Tự định nghĩa cấu trúc lương
 • Tự định nghĩa công thức/Formula
 • Tích hợp chặt chẻ với module ERoster, PA
 • Lịch sử chi trả
 • Xuất dữ liệu ra Excel
 • Import dự liệu ngoài để tính chi trả theo nhiều tham số đầu vào
 • Gửi mail /sms(optional) lương đến các nhân viên