SMS Gateway - IP Module
Viết bởi Administrator   
Nếu bạn có kế hoạch để gửi hoặc nhận được một số lượng lớn các tin nhắn SMS, nên xem xét việc sử dụng Internet. Trên Internet (hoặc trên một mạng IP riêng, ví dụ như đường dây thuê bao), có thể để kết nối trực tiếp với các SMSC của nhà cung cấp GSM. Hỗ trợ đa giao thức (SMPP, UCP, CIMD2)