HRM.NET 2013 (eRoster - PA - Payroll)
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 07 Tháng 3 2012 10:43


Digital Horizon HRM.NET là hệ thống quản lý thời gian làm việc, nghỉ phép, thông tin nhân viên và tính lương. Hệ thống rất hữu dụng cho bất cứ loại hình doanh nghiệp với qui môt từ nhỏ đến phức tạp vói hàng ngàn nhân viên.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 10:51