Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 07 Tháng 7 2004 18:54

Áp dụng công nghệ GSM cho các hoạt động kiểm tra giao hàng bao gồm sử dụng điện thoại cố định và cài đặt một phần mềm trong điện thoại với các tính năng mà có thể được báo cáo sự kiện giao hàng bằng tin nhắn SMS gửi đến một trung tâm máy tính sau đó đưa vào hệ thống CDS hiện tại, xuất khẩu sang định dạng MS Excel cho các mục đích khác.
Cập nhật ngày Thứ tư, 29 Tháng 9 2010 11:47